Finnish Virtual Pilots Association's IL-2 Battle of Stalingrad server's statistics page
VirtualPilots
Painel de Kills
piloto: LLv34_Igors
1
Mik32
Aliados Eixo
3
1
3.0
2
RAPTOR_RUSSIA
Aliados Eixo
2
0
2.0
3
RussoTouristo
Aliados Eixo
1
0
1.0
4
Melvin
Eixo
1
0
1.0
5
Bad_Idea_Hat
Aliados Eixo
1
0
1.0
6
-IRRE-Haguel
Aliados Eixo
1
0
1.0
7
killaba
Aliados Eixo
1
0
1.0
8
FF_Groucho
Aliados Eixo
1
0
1.0
9
Mm1ut1
Eixo
1
0
1.0
10
302_Osh
Aliados Eixo
1
1
1.0
11
PeanutsKatt_En
Eixo
1
0
1.0
12
slabak
Aliados Eixo
1
0
1.0
13
-FISTN-V-T
Aliados Eixo
1
1
1.0
14
D13th_Korn
Eixo
1
0
1.0
15
318_Bonzo_PL
Aliados Eixo
1
0
1.0
16
=SA=OXOTHUK_81
Aliados Eixo
1
0
1.0
17
Baccap_VR
Aliados
1
0
1.0
18
Zverj
Aliados Eixo
2
5
0.4
19
Nil_Ubist_VR
Aliados Eixo
1
3
0.33
20
KOSMATIX
Aliados Eixo
1
3
0.33
21
Skin
Aliados Eixo
1
3
0.33
22
MbILLIA
Eixo
1
6
0.17
23
Teun1het
Aliados Eixo
0
1
0.0
24
spaleki
Eixo
0
2
0.0
25
Yustas
Aliados Eixo
0
1
0.0
26
IRRE_Mexmarsouin
Eixo
0
1
0.0
27
ACG_FriedericusREX
Eixo
0
1
0.0
28
=/Hospiz/=Szopen
Aliados Eixo
0
1
0.0
29
=2ndSS=Maestr0
Aliados Eixo
0
1
0.0
30
AKA_Wiley
Aliados Eixo
0
1
0.0
31
Frezer
Aliados Eixo
0
1
0.0
32
HRc_Txerti
Aliados Eixo
0
1
0.0
33
puuhoyla32
Eixo
0
1
0.0
34
Ozoki
Eixo
0
1
0.0
35
Dimk
Aliados Eixo
0
1
0.0
36
Saygon
Aliados Eixo
0
8
0.0
37
FF*nuBo*03
Eixo
0
2
0.0
38
White-Knight
Eixo
0
1
0.0
39
=RG-52=KOT***
Aliados Eixo
0
1
0.0
40
=KK=Fakel
Aliados Eixo
0
1
0.0
41
native
Aliados Eixo
0
2
0.0
42
-FISTN-Ugly_Eric
Aliados Eixo
0
9
0.0
43
-FISTN-Webeli
Aliados Eixo
0
4
0.0
44
KommanderKosmos
Aliados Eixo
0
1
0.0
45
CCG_Pips
Aliados Eixo
0
1
0.0
46
Lexoff
Aliados Eixo
0
1
0.0
47
Archibald
Aliados Eixo
0
1
0.0
48
72AG_Nolen
Aliados Eixo
0
1
0.0
49
KOHAH
Aliados Eixo
0
1
0.0
50
Bemused
Aliados Eixo
0
1
0.0
51
302_FRANKOL_PL
Aliados Eixo
0
7
0.0
52
=SF=Kastro
Aliados Eixo
0
1
0.0
53
56RAF_Boot
Aliados Eixo
0
1
0.0
54
315_Zelus_PL
Aliados Eixo
0
4
0.0
55
MegaPint
Eixo
0
7
0.0
56
303_EDI
Aliados Eixo
0
1
0.0
57
ALMAZ01
Aliados Eixo
0
1
0.0
58
6./ZG26_Klaus_Mann
Aliados Eixo
0
1
0.0
59
=420=Snaxx
Aliados Eixo
0
1
0.0
60
26_Black
Aliados Eixo
0
2
0.0
61
72AG_Tico-Tico
Aliados Eixo
0
1
0.0
62
315_Arthur_PL
Aliados Eixo
0
14
0.0
63
=SF=BATCOH
Aliados Eixo
0
6
0.0
64
LLv34_Temuri
Eixo
0
1
0.0
65
Slot
Aliados Eixo
0
1
0.0
66
=X51=Vaudoo
Eixo
0
2
0.0
67
-CSM-Michal-Wolf
Eixo
0
1
0.0
68
Lindo
Aliados Eixo
0
1
0.0
69
Zepheth
Aliados Eixo
0
1
0.0
70
Pvt-Parts
Eixo
0
2
0.0